Кои сме ние?

Dream Team Events e компания, поела по пътя към откриване и удовлетворяване на истинските нужди на различните екипи и компании. Съзнавайки, че работния процес често налага ограничения в комуникацията между отделните служители, ние се стремим към тяхното сплотяване в извънработни дейности, подпомагащи хората да се опознаят в нова светлина, да открият сходства и качества в другия, които биха могли да се пренесат и на работното място, за постигане на по-добра колективност и резултатност в работата на всеки един служител.

Основната ни цел е постигане на по-висока ефективност в екипите, с които работим. Фокусът ни е върху изградените взаимоотношения и възможностите за подобряване на комуникация между служителите от различните нива на организацията. Със създаването и провеждането на извънработни активности се стремим да дадем най-доброто от нашия за вашия dream team. Важно средство за постигането на нашата цел е взаимното доверие. От една страна то е от вярата ви в нас, че можем да отговорим на истинските ви потребности и от друга доверието ни към вас, че ще изберете да бъдете наш доверен партньор в постигането на по-добра комуникация и ефективност в екипната ви работата.

Нашето виждане е, че за да работи добре една структура, трябва да се обърне внимание на всяка отделна част от нея. Като най-малка, но и особено значима такава, ние възприемаме отделния служител. Приемайки особеностите от типа на: култура, ценности, принадлежност, ниво на съпричастност към работния процес на всеки един служител, разбираме, че са възможни неразбирателства от най-различно естество, породени от несходства в мирогледа. Тогава си задаваме въпроса, кое е нещото, което би помогнало за преодоляването на разногласията, които пречат на комуникацията между хората в един или в различни екипи? Това е възможността хората да опознаят себе си в друга среда или ситуация. Целта е постигане на диалог, в който да бъдат открити сходни интереси, споделени ценности и разбирания извън работния процес. Поставяйки основата на едно чисто човешко ниво, би могло да се постигне чувство на съпричастност между хората, което да се пренесе и в работния процес. Нещо, което ще подтиква отделния служител да бъде в услуга на колегата си сега,а не след седмица... Нещо, което служителят няма да възприема като поредното натоварващо допълнително задължение, а като възможност да бъде полезен на някого друг от екипа, да бъде в услуга и да бъде щастлив от помощта, която е оказал.

Ценности

ЕКИПНОСТ, това е нашата споделена мечта да предоставяме най-доброто, на което сме способни, като отборният дух е в основата на всичко, което правим и към което се стремим.